Server Edition

os: Windows
XP/Vista/2008/7/8/2012/10/2016
/2019

FinePrint, pdfFactory a pdfFactory Pro są dostępne również w wersji serwerowej (SE). Zaprojektowane zostały do użytkowania w środowisku sieciowym, obsługującym większą ilość PeCetów oraz użytkowników. SE to wszechstronne rozwiązanie umożliwiające tworzenie PDFów i sprawne drukowanie wielu użytkownikom w organizacji.

Wersja serwerowa oferuje następujące opcje

Instalacja zcentralizowana: Zainstaluj SE na serwerze Windows, każdy użytkownik zainstaluje oprogramowanie poprzez podłączenie do współużytkowanej drukarki. Prawa administratorskie nie są wymagane przy wersji SE.

Zcentralizowane uaktualnianie: W momencie zainstalowania nowej wersji SE na serwerze, użytkownikom automatycznie zostanie zainstalowane uaktualnienie.

Wspomaganie sieciowych klientów: SE wspomaga klientów pracujących w środowisku Windows 2000, XP, Vista, 7, włącznie z laptopami oraz klientami Terminal Server/Citrix.

Współdzielona konfiguracja: Typowe ustawienia mogą być umieszczone na serwerze w celu wykorzystania na PeCetach roboczych po zainstalowaniu. Na przykład parametry zabezpieczające PDFy zapisane na serwerze będą zkopiowane do PeCetów roboczych w celu zainstalowania.

Zarządzanie licencjami: SE gwarantuje zgodność licencji, umożliwia również nadzorowanie i kontrolę użytkowania licencji na poszczególnych serwerach lub w grupie połączonych serwerów.

Dowolne ustawienie interfejsu użytkownika: Cechy programu mogą być usunięte poprzez interfejs użytkownika, o ile użytkownik tego wymaga. Możliwe jest również zdefiniowanie ustawień standardowych oraz usunięcie poszczególnych interfejsów użytkowników, tak aby zapewnić zachowanie ustawień standardowych.

Wspomaganie Windows Terminal Server/Citrix

Wersja serwerowa w pełni wspiera Windows Terminal Server oraz Citrix Metaframe środowisko. Nasze produkty w pełni wspierają sesje desktopowe, jak również sesje pojedynczych aplikacji, sesje aplikacji ogólnie dostępne oraz sesje normalne. Bez konieczności dalszych ustawień.

Wersja próbna

Wersja próbna drukuje mały pasek reklamowy na każdej stronie. Ograniczenie to zostanie usunięte przy zakupie wersji pełnej.

Licencjonowanie

Licencja musi być zakupiona dla każdego PeCeta roboczego, który ma dostęp do SE poprzez sieć. Na przykład, o ile 8 PeCetów roboczych będziemiało dostęp do SE w sieci, należy kupić 8 licencji bez względu na to, czy PeCety będą używać SE w różnym czasie czy równocześnie.

Instalacja serwerowa

Wymaganie systemowe: Windows 2000, XP, 2003 Server, 2008 Server

Instalacja wersji serwerowej na serwerza:

  1. Ściągnij plik samodekompresujący z aktualnej strony u gory.
  2. Otwórz plik samodekompresujący.
  3. Program instalujący automatycznie nainstaluje sterowniki drukarek dla Windows na serwerze i wygeneruje drukarki współużytkowane dostępne dla użytkowników.

Instalacja klientów Client Installation

Wymagania systemowe: Windows 2000, XP, Vista, 7

Instalacja klienta używającego SE wymaga podłączenia do współużytkowanej drukarki sieciowej, zainstalowanej na serwerze jak podano wyżej. Podłączenie klienta do wspólużytkowanej drukarki może być realizowane poprzez ustawienie Sąsiedztwa sieci (Network Neighborhood) lub poprzez kreatora Dodania drukarki w folderze Drukarek.

Automatyczne uaktualnienie klienta

O ile Server Edition jest zainstalowane w Twoim serwerze, to podłączeni klienci są automatycznie powiadomieni o zainstalowaniu uaktualnienia. Uaktualnienia są instalowane tylko po ponownym uruchomieniu systemu lub przy logowaniu do sieci.

Usunięcie

SE może być łatwo usunięte z PeCeta roboczego lub ze serwera poprzez którykolwiek z niżej wymienionych sposobów:

  • Uruchomienie Usunięcia prze skrót klawiszowy
  • Uruchomienie opcji Dodaj/Usuń programy w Panelu Sterowania i usunięcie sterownika
  • Usunięcie ikony sterownika z folderu Drukarek

Przykłady

Przykład 1: Zakładka Licencja - nadzoruje i kontroluje licencjonowanie w celu zapewnienia zgodności licencji. Podaje również informacje dotyczące wszystkich wpisywanych kodów licencji.

Przykład 2: Zakładka wygląd - pozwala na ustawienie wyglądu interfejsu użytkownika. Przykład Nr 3 pokazuje zmieniony interfejs użytkownika.

Przykład 3: Strona testowa pokazuje usunięte zakładki. W tym przypadku tylko zakładki Podgląd, Zabezpieczenia oraz Ustawienia są dostępne dla użytkowika.

Pobierz wersję próbną

W następnym akapicie można pobrać aktualną wersję próbną oprogramowania Server Edition.

Po kliknięciu jednego z odnośników rozpocznie się pobieranie oprogramowania.

Można pobrać te wersje programu

Kupić program

W następnym akapicie są wyświetlane wszystkie opcje oprogramowania Server Edition, które sprzedajemy.

Po kliknięciu jednego z odnośników zostaniecie przeniesieni do naszego sklepu sklep.mokry.pl.

Można kupić te wersje programu